Красильникова Т. В. – Біологія 10-11 класи / Биология 10-11 класс

Красильникова Т. В. - Біологія 10-11 класи Биология 10-11 класс class.od.ua - скачать учебники бесплатно підручники в электронном виде
Красильникова Т. В. – Біологія 10-11 класи Биология 10-11 класс

Год: 2006
Автор: Красильникова Т. В.
Жанр: Учебная литература
Издательство: «Веста»
Язык: Украинский
Формат: PDF
Качество: Изначально компьютерное (eBook)
Описание:

Згідно з програмою Міністерства освіти і науки України (наказ No 306 від 20.05.2001)
Рецензенти:
О. М. Утевська, канд. біол. наук, доцент кафедри генетики і цитології ХНУ ім. В. Н. Каразіна; Є. О. Цуканова, вчитель вищої категорії, вчитель біології Клучино-Башкирівської гімназії м. Чугуєва, Харківська обл.

Красильникова Т. В. - Біологія 10-11 класи / Биология 10-11 класс - скачать бесплатно

Наочний довідник з біології допоможе учням систематизувати, конкретизувати та поглибити набуті знання та вміння, а також навчитися працювати самостійно.
Структура та зміст посібника відповідають чинній програмі з біології для середніх загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальний матеріал згрупований за програмними темами і поданий у наявній формі: у вигляді таблиць, схем, діаграм, графіків, малюнків, які супроводжуються необхідними коментарями.
Змістовний ілюстративний матеріал довідника посилює емоційне сприйняття навчальної інформації, активізує творче осмислення і більш глибоке засвоєння набутих знань.
Наочний довідник призначено для учнів, абітурієнтів і вчителів біології.
На русском:
Наочное пособие по биологии поможет ученикам систематизировать, конкретизировать и углубить полученные знания и умения, а также научится работать самостоятельно.
Учебный материал сгруппирован по программным темам и составлен в удобной форме: в виде таблиц, схем, графиков, рисунков, сопровождаемых необходимыми комментариями.

==10 клас==
*Розділ І. Молекулярний рівень організації життя
Тема 1. Неорганічні речовини 6
Елементарний склад живих організмів 6
Неорганічні речовини: вода і мінеральні солі 8
Тема 2. Органічні речовини 9
Вуглеводи 9
Ліпіди 12
Білки 13
Нуклеїнові кислоти 16
*Розділ ІІ . Клітинний рівень організації життя
Тема 1. Клітина 19
Цитологія — наука про будову і функції клітини 19
Клітинні мембрани . 24
Ядро 26
Тема 2. Цитоплазма, її компоненти 28
Тема 3. Клітина як цілісна система 32
Життєвий цикл клітини 32
Обмін речовин та енергії . 37
*Розділ ІІІ . Ор ганізмений рівень організації життя
Тема 1. Неклітинні форми життя 45
Віруси 45
Тема 2. Тканини багатоклітинних організмів 47
Тканини рослин 47
Тканини тваринного організму 49
Тема 3. Організм як рівень організації живої природи 52
==11 клас==
*Розділ III. Організмений рівень організації життя (продовження)
Тема 4. Розмноження та індивідуальний розвиток організмів 56
Класифікація форм розмноження 56
Безстатеве розмноження 56
Статеве розмноження 57
Тема 5. Індивідуальний розвиток організмів 61
Онтогенез 61
Тема 6. Спадковість і мінливість організмів 65
Тема 7. З акономірності мінливості 73
Модифікаційна мінливість 73
Мутаційна мінливість 75
Тема 8. Селекція та біотехнологія 77
Генетичні основи селекції організмів 77
*Розділ IV. Основи екології
Тема 1. Екологічні умови існування організмів 81
Методи дослідження в екології 81
Екологічні фактори 81
Основні середовища існування організмів 84
Тема 2. Природні угруповання організмів. Екосистеми 85
Види 85
Популяції 85
Екологічні системи 87
Тема 3. Л юдина і біосфера 91
Біосфера та її межі 91
Роль живих організмів у перетворенні біосфери 92
Колообіг речовин у біосфері 93
*Розділ V. Історичний розвиток органічного світу
Тема 1. Основи еволюційного вчення.
Становлення еволюційних поглядів 96
Основні положення еволюційного вчення Чарльза Дарвіна 97
Синтетична теорія еволюції 99
Мікроеволюція 99
Пристосованість 102
Макроеволюція 103
Докази еволюції 104
Закономірності еволюції 106
Тема 2. Історичний розвиток органічного світу 106

 

Залишити відповідь