Геометрія 10 клас. Академічний рівень / Геометрия 10 класс

Біляніна О.Я., Білянін Г.I., Швець В.О. -  Геометрия 10 клас - 2010 скачать бесплатно учебник підручник
Біляніна О.Я., Білянін Г.I., Швець В.О. – Геометрия 10 клас – 2010
Год: 2010
Автор: Біляніна О.Я., Білянін Г.І., Швець В.О. / Белянина О.Я., Белянин Г.И., Швец В.О.
Жанр: математика
Издательство: К.: Генеза
ISBN: 978-966-11-0007-6
Язык: Украинский
Формат: PDF/DjVu
Качество: Отсканированные страницы
Интерактивное оглавление: Нет
Количество страниц: 253
Описание: Учебник для 10 класса, академический уровень. Полная версия учебника. 12-летняя школа.
Підручник для 10 класу, академічний рівень. Повна версія підручника. 12-річна школа.


Геометрія 10 клас. Академічний рівень / Геометрия 10 класс скачать бесплатно учебник підручник djvu

Науково-технічний прогрес досить стрімко змінює характер існуючих професій і приводить до появи нових, які більшою мірою вимагають уважності, кмітливості та швидкості реакції працюючих. Отже, найважливішим завданням навчання стаєвиховання логіки мислення, засвоєння загальних методів наукового дослідження.

Звичайне, розв’язання цієї проблеми значною мірою залежить від стану засвоєння математики. Тому математика — базова дисципліна. Вона — основа для успішного вивчення і засвоєння багатьох спеціальних дисциплін у різних галузях.

Пропонуємо тобі новий підручник «Геометрія. 10 клас» академічного рівня, який містить навчально-практичний матеріал вивчення навколишнього світу, адже геометрія як наука — один із специфічних засобів його відображення.

Ти вже знаєш, що шкільний курс геометрії розділено на 2 частини: планіметрію та стереометрію. Цей підручник є початком вивчення стереометрії — науки, яка вивчає фігури та їхні властивості в просторі. Він складається із 7 модулів, структура яких є такою: назва модуля, його короткий змтст і характсристика цiлей вивчення; виклад теоретичного матеріалу зі зразками розв’язання; вправи, складені відповідно до чотирьох рівнів складності; задачі прикладного змісту; історичний матсріал у рубриці «З літопису геометрії»; запитання для самоконтролю; тест для самоконтролю.

Зразки розв’язання задач мають додаткове пояснення у формі «Чому саме так?». Це допоможе тобі орієнтуватися в змісті задачі та вибирати спосіб її розв’язування.

Модулі 1 і 7 містять матеріали для узагальнення та систсматизації відповідних курсів планіметрії та вивченого в 10 класі. Тому виклад їх теоретичного матсріалу носить більш інформаційний характср, ніж усі інші модулі. Розрізнити рівень складності задач початкового, середнього, достатнього і високого рівнів допоможуть відповідні позначки. У більшості випадків задачі початкового та середнього рівнів ми пропонуємо в тестовій формі. Такі задачі можна виконувати усно або письмово.

Запитання та тести самоконтролю допоможуть тобі повторити та закріпити вивчене в модулі, підготуватися до повного виду контролю.

Окремі завдання рубрики «Прикладні задачі» ми наводимо або з вказівками, або з повним розв’язанням. Життя ставитиме перед тобою нові задачі, але сподіваємося, що твої знання, набуті в школі, дадуть змогу їх завжди розв’язувати якісно.

Рубрика «З літопису геометрії» вміщає історичний розвиток геометрії в Стародавній Греції, Стародавньому Єгипті, Азії, Європі тощо. Очевидно, що геометрія є наукою не штучною, а природною і необхідною для життя. Вона виникла з потреб людини. Геометрія — це практика, логіка, фантазія! За словами М. В. Ломоносова, «геометрія володарка всіх розумових винаходів».

Бажаємо тобі успіхів у навчанні!

Залишити відповідь